Otwieracz do kokosa

Do młodych, zielonych orzechów kokosowych

  • proste użycie
  • proste czyszczenie
W magazynie
SKU
4,95 €

Zawartość: 0

zawiera podatek VAT plus koszt wysyłki

Delivery:
Usually 1-3 days, excl. € 5,95 Dostawa (within Germany)

Nawet młody, zielony orzech kokosowy może mieć twardą skorupę. Przy pomocy otwieracza do kokosa i niewielkiego nakładu siły otworzysz zielony orzech kokosowy bez bałaganu. Otwieracz do kokosa składa się z plastikowego uchwytu i stalowej rurki. Dołączony plastikowy sworzeń ma na celu proste usuwanie skorupy kokosa ze stalowej rurki. Uwaga: Otwieracz nadaje się wyłącznie do otwierania młodych, zielonych orzechów kokosowych. Produkt ten nie nadaje się do otwierania dojrzałych, brązowych orzechów kokosowych.

Dr. Goerg seal of quality

Sposób postêpowania w celu otwarcia zielonego orzecha kokosowego: 1. Lekko dociskaj¹c wkrêciæ otwieracz do oporu w orzech kokosowy. 2. Wyci¹gn¹æ otwieracz. Masê kokosow¹ znajduj¹c¹ siê w otwieraczu wycisn¹æ za pomoc¹ prêta. 3. Umieœciæ w otworze s³omkê. I ju¿ mo¿esz cieszyæ siê œwie¿¹ wod¹ kokosow¹!

Dr. Goerg seal of quality

Dr. Goerg seal of quality

Anuluj

Language Redirect

Would you like to be redirected to the another web site?