Polityka Prywatności/prawo odstąpienia od umowy

Witamy serdecznie na naszej stronie!

Dokładamy najwyższych starań, aby chronić Państwa dane osobowe i Państwa prywatność. Dlatego też informujemy o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony.

Anonimowe uzyskiwanie danych

Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania swoich danych osobowych. Nie zapisujemy w tym wypadku żadnych danych osobowych. W celu ulepszania naszej oferty, analizujemy jedynie dane statystyczne, które nie pozwalają na powiązanie ich z Państwa osobą.
 

Uzyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego uzyskujemy dane osobowe (tj. wszelkie informacje dotyczące związków osobistych bądź rzeczowych zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie przez Państwa udostępnionym. Państwa adres e-mail używany jest przez nas wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. O ile nie zostanie wyrażona zgoda na dalsze przetwarzanie i korzystanie z Państwa danych, zostaną one usunięte z naszej bazy.
 

Uzyskiwanie, przetwarzanie i korzystanie z danych osobowych

Uzyskujemy dane osobowe (tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie przez Państwa udostępnionym. Przetwarzanie i korzystanie z Państwa danych osobowych następuje w celu realizacji zamówienia oraz w celu odpowiedzi na Państwa pytania. Po całkowitym wykonaniu zawartej z nami umowy wszystkie dane osobowe będą najpierw przechowywane uwzględniając okresy przechowywania określone prawem podatkowym i handlowym. O ile nie zostanie wyrażona zgoda na dalsze przetwarzanie i korzystanie z danych, po tym czasie zostaną one usunięte.
Użycie adresu e-mail w celu przesyłania newsletterów
Niezależnie od realizacji umowy używamy Państwa adresu e-mail wyłącznie we własnych celach reklamowych w celu przesyłania newslettera, jeżeli wyraźnie wyrazili Państwo na to zgodę. Treść wyrażonej przez Państwa w tym celu zgody brzmi następująco:
"Newsletter abonnieren" .
Mogą Państwo w każdej chwili przy użyciu odpowiedniego linku w newsletterze lub poprzez skierowaną do nas wiadomość wycofać się z subskrypcji newslettera. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w impressum. Państwa adres e-mail zostanie wtedy usunięty z listy subskrybentów newslettera.
 

Używanie adresu e-mail w celu przesyłania reklamy bezpośredniej

O ile nie wyraziliście Państwo sprzeciwu, będziemy używać Państwa adresu e-mail, uzyskanego w ramach sprzedaży towarów lub usług, w celu elektronicznego przesyłania reklam własnych towarów i usług, podobnych do tych, które zostały u nas przez Państwa nabyte. Sprzeciw wobec tego rodzaju używania Państwa adresu e-mail można złożyć w dowolnym czasie, przesyłając nam odpowiednie powiadomienie. Dane kontaktowe potrzebne do złożenia sprzeciwu znajdują się w stopce redakcyjnej. Można również skorzystać z przewidzianego do tego celu linku w e-mailu reklamowym. Nie wiąże się to z żadnymi innymi kosztami poza kosztami przekazu danych według taryf podstawowych.
 

Przekazywanie danych osobowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych bez Państwa wyraźnej zgody na to. Wyjątkiem od tej reguły są wyłącznie nasi partnerzy, których potrzebujemy w celach realizacji umowy. W takim przypadku jednak przekazywanie Państwa danych następuje zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Zakres przekazywania danych ograniczony jest do minimum.
 

Cookies

Nasze strony internetowe używają w wielu miejscach tzw. cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które znajdują się na Państwa komputerze i są zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Pomagają nam one w stworzeniu bardziej przyjaznej, efektywnej i bezpiecznej oferty. Cookies umożliwiają także naszym systemom rozpoznanie Państwa przeglądarki i umożliwiają oferowanie Państwu usług. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 

Korzystanie z funkcji Google Inc.: remarketing lub „podobne grupy docelowe“

Sprzedawca korzysta na witrynie internetowej z funkcji Google Inc. („Google”): remarketing lub „podobne grupy docelowe“. Dzięki tej funkcji sprzedawca ma możliwość kierowania do odwiedzających stronę internetową docelowej reklamy w ten sposób, że dla odwiedzających stronę sprzedawcy wyświetlane są spersonalizowane ogłoszenia reklamowe, odniesione do zainteresowań odwiedzających, jeżeli odwiedzają oni inne strony w sieci reklamowej Google. W celu przeprowadzenia analizy korzystania ze stron internetowych, która stanowi podstawę do stworzenia związanych z zainteresowaniami odwiedzającego ogłoszeń reklamowych, Google korzysta z tzw. cookies. W tym celu Google zapisuje mały plik z ciągiem liczbowym w przeglądarkach odwiedzających witrynę internetową. Za pomocą tej liczby są zapisywane odwiedziny witryny internetowej jak również anonimowe dane o korzystaniu z witryny. Dane osobowe odwiedzających stronę internetową nie są zapisywane. Jeżeli odwiedzą Państwo następnie inną stronę w sieci reklamowej Google wyświetlone zostaną Państwu reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniają wcześniej otworzony produkt lub dziedzinę informacji.
Mogą Państwo trwale deaktywować korzystanie przez Google z cookies, jeżeli skorzystają Państwo z poniższego linka i ściągną Państwo oraz zainstalują udostępnioną tam wtyczkę: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Alternatywnie mogą Państwo zapobiec korzystaniu przez inny podmiot z plików cookie otwierając stronę deaktywującą inicjatywy sieci reklamowej (Network Advertising Initiative) pod linkiem http://www.networkadvertising.org/choices/ i wdrażając wymienione tam dalsze informacje na temat Opt-Out. Dalsze informacje na temat remarketingu Google jak również politykę prywatności Google znajdą Państwo na stronie: http://www.google.com/privacy/ads/
 

Użycie funkcji remarketingu ExactTarget

Korzystamy z funkcji remarketingu dostawcy usługi email ExactTarget, Inc. 20 North Meridian Street Suite 200 Indianapolis, Indiana 46204 USA („ExactTarget“). Jeżeli zgodzili się Państwo na otrzymywanie od nas newslettera i odwiedzają Państwo naszą stronę za pośrednictwem newslettera, wykorzystywane są pliki cookies. Dzięki temu mamy możliwość poznać efektywność naszego newslettera, np. czy otworzyli Państwo email lub która część newslettera była najbardziej interesująca.
ExactTarget wykorzystuje przy tym w dużej ilość maili wysłanych poprzez ExactTarget tzw. Web Beacons. Web-Beacons (nazywane także ClearGIFs lub pikselami monitorującymi) są to małe grafiki (pliki GIF o wielkości ok.1x1), które wykorzystywane są przede wszystkim na stronach lub w mailach HTML, aby umożliwić prowadzącym strony internetowe lepsze zrozumienie interakcji odwiedzających ze stroną. Web-Beacons spełniają funkcję podobną do plików cookies, są jednakże niewidoczne dla odwiedzających. Poprzez Web Beacons można uzyskać informacje m.in. o tym, czy e-mail został otworzony i czy system użytkownika jest zdolny do odbioru maila HTML. Za pośrednictwem Web Beacons nie są pobierane dane osobowe.
Jeżeli nie chcą Państwo ortrzymywać wiadomości email z zawartymi Web Beacons, mogą Państwo otrzymać wiadomości e-mail opcjonalnie także w formie tekstowej (nie w formacie HTML). Web Beacons są wykorzystywane razem z plikami cookie. Mogą Państwo zapobiec wykorzystywaniu Web Beacons wyłączając zapisywanie plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania Państwa przeglądarki. Jednakże zwaracamy uwagę na to, że mogą Państwo mieć w tym przypadku problem z pełnym korzystaniem ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
Informacje o tym, jak zarządzać plikami cookie (między innymi jak deaktywować pliki cookie) w przypadku najpopularniejszych przeglądarek znajdą Państwo pod podanymi linkami: Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows-vista/block-or-allow-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 http://www.apple.com/de/privacy/use-of-cookies/
 

Użycie funkcji śledzenia konwersji Google AdWords

Korzystamy z internetowego programu reklam Google AdWords i w ramach Google Adwords funkcję śledzenia konwersji. Funkcja śledzenia konwersji Google jest usługą analizy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
W przypadku kliknięcia przez Państwa na pokazywane przez Google ogłoszenie, plik cookie do śledzenia konwersji zostanie zapisany na Państwa komputerze. Te cookies mają mają ograniczoną ważność, nie zawierają danych osobowych i nie służą zatem do osobistej identyfikacji.
Odwiedzając w okresie ważności cookie określone strony naszej witryny internetowej, możemy wraz z Google rozpoznać, że nacisnęli Państwo na ogłoszenie Google i zostali Państwo przekierowani na odpowiednią stronę.
Każdy klient Google AdWords otrzyma inny cookie. W ten sposób nie ma możliwości, żeby cookies były śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą konwersji cookie służą tworzeniu statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji.
Przy tym klienci otrzymają informację o ilości użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z zawartym tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymają oni jednakże informacji, które umożliwiłyby osobistą identyfikację użytkowników.
Jeżeli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, mogą Państwo sprzeciwić się jego wykorzystywaniu poprzez wyłączenie zapisywania cookies za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki (możliwość deaktywacji). W ten sposób nie będą Państwo brani pod uwagę w statystykach śledzenia konwersji. Więcej informacji, a także politykę prywatności Google znajdą Państwo na stronie: http://www.google.de/policies/privacy/
 

Korzystanie z Google Analytics

Ta witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. "Cookies", pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej.
Informacje o korzystaniu przez Państwa ze strony internetowej zebrane za pomocą cookie są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i są tam zapisywane. W przypadku uruchomienia na naszej stronie anonimizacji IP, Państwa adres IP zostanie najpierw w obrębie państw członkowskich UE lub innych państw-stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany.
Na zlecenie prowadzącego tę stronę internetową Google użyje tych informacji w celu analizy użytkowania przez Państwa witryny internetowej, generowania raportów o użytkowaniu strony, a także w celu świadczenia dalszych usług dla prowadzącego witrynę związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Google nie łączy Państw adresu IP przekazanego przez przeglądarkę w ramach systemu Google Analytics z innymi danymi. Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania Państwa przeglądarki; jednakże należy zwrócić uwagę, że mogą mieć Państwo w tym wypadku problem z pełnym korzystaniem ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
Ponadto,mogą Państwo zapobiec pozyskiwaniu przez Google generowanych przez pliki cookie danych o Państwa aktywności na naszej stronie (włącznie z Państwa adresem IP), a także przetwarzaniu danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie w przeglądarce wtyczki dostępnej pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 

Użycie wtyczki społecznościowej Facebook

Na naszej stronie używamy wtyczek społecznościowych serwisu facebook.com, prowadzonego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, PaloAlto, CZ 94304, USA ("Facebook"). Wywołując stronę oznaczoną taką wtyczką zostanie nawiązane połączenie z serwerem Facebooka. Przy tym, wtyczka zostanie wyświetlona na stronie internetowej poprzez zgłoszenie do Państwa przeglądarki. W ten sposób do serwera facebooka zostanie przekazana informacja o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli w tym czasie są Państwo zalogowani jako użytkownik w serwisie Facebook, informacja o tym zostanie zapisana na Państwa koncie użytkownika facebook. Jeśli użyją Państwo jednej z funkcji wtyczki społecznościowej (np. naciśnięcie przycisku „Lubię to”, wystawienie komentarza), także te informacje zostaną przypisane do Państwa konta na Facebooku. Mogą Państwo temu zapobiec tylko poprzez wylogowanie przed skorzystaniem z wtyczki. Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook przypisywał zgromadzone informacje bezpośrednio do Państwa konta na Facebooku, muszą Państwo przed odwiedzeniem naszej strony wylogować się z Facebooka lub skorzystać z udostępnionego przez Facebook dodatku dla Państwa przeglądarki http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. W ten sposób mogą Państwo zablokować wtyczki Facebooka.
Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Facebook, o Państwa prawach z tym związanych oraz o możliwościach ochrony Państwa sfery prywatności znajdą Państwo w informacjach Facebooka odnośnie ochrony danych.
 

Użycie przycisku Google „+1“

Na tych stronach internetowych używany jest przycisk „+1“-serwisu społecznościowego Google Plus der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043 USA, (dalej „Google“). Wywołując stronę oznaczoną przyciskiem „+1” nawiązane zostanie połączenie z serwerem Google w USA i poprzez zgłoszenie do Państwa przeglądarki, przycisk wyświetli się na stronie internetowej. Zarówno Państwa adres IP jak również informacja o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili, zostają przekazane na serwer Google. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy są Państwo zarejestrowani lub też zalogowani do Google Plus. Także w przypadku niezarejestrowanych lub też niezalogowanych użytkowników dochodzi do przekazania danych. Przycisk „+1“ nie jest wykorzystywany w tym celu, aby rejestrować Państwa odwiedziny w internecie. Wyświetlając przycisk „+1“ Google nie rejestruje trwale Państwa historii przeglądania i nie dokonuje w inny sposób analizy Państwa odwiedzin na stronie z przyciskiem „+1“. Google przechowuje przez ok. 2 tygodnie dane o Państwa odwiedzinach w celach obsługi systemu i usunięcia błędów. Te dane nie są jednakże ustrukturyzowane na podstawie indywidualnych profili, nazwy użytkownika lub adresu URL i nie zostaną nam przekazane.
Ponadto jeśli w czasie, kiedy korzystają Państwo z wtyczki, są Państwo zalogowani jako użytkownik w serwisie Google Plus, zgromadzone informacje o odwiedzanych stronach zostaną powiązane z Państwa kontem Google Plus Account i zostaną ujawnione innym użytkownikom. Także w przypadku interakcji możliwej w przypadku różnych wtyczek Google, są gromadzone i przekazywane Google odpowiednie informacje o Państwu i tam przechowywane. Przegląd różnych rodzajów wtyczek Google mogą Państwo zobaczyć na stronie: https://developers.google.com/+/plugins
Jeżeli udostepnili Państwo publicznie swój profil w ustawieniach Google Plus, Państwa „+1“ mogą być przez Google wyświetlane jako informacja wraz z Państwa nazwą i zdjęciem w usługach Google takich jak wyniki wyszukiwania lub w Państwa profilu Google lub w innych miejscach na stronach lub w ogłoszeniach internetowych. Jeśli nie chcą Państwo, aby Google przypisywał zgromadzone informacje bezpośrednio do Państwa konta Google Plus, muszą Państwo przed odwiedzeniem naszej strony wylogować się z Google Plus.Więcej informacji na temat gromadzenia i korzystania z danych przez Google, o Państwa prawach z tym związanych oraz o możliwościach ochrony Państwa sfery prywatności znajdą Państwo w informacjach Google odnośnie ochrony danych: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Mogą Państwo także zapobiec pobraniu wtyczki społecznościowej Google instalując odpowiedni dodatek w Państwa przeglądarce.
 

Korzystanie z wtyczki Addthis

Na tych stronach internetowych używane są wtyczki „Addthis“, które udostępniane są przez firmę AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA, określaną dalej jako AddThis LLC. AddThis LLC umożliwia za pomocą wtyczki „Addthis“ korzystanie z tzw. przycisków dzielenia się z innymi (Sharebuttons) za pomocą których można polecić poszczególne strony internetowe za pośrednictwem portali społecznościowych lub zapisać je w różnych serwisach oferujących tworzenie zakładek (Bookmarkingservice). Różne logo Addthis, które zawierają wtyczkę, mogą Państwo zobaczyć pod linkiem: https://www.addthis.com/get/sharing
Wywołując strony z zawartą wtyczką Addthis nawiązane zostanie połączenie z serwerem AddThis w USA i poprzez zgłoszenie do Państwa przeglądarki, wtyczka wyświetli się na stronie internetowej. Zarówno Państwa adres IP jak również informacja o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili, zostają przekazane na serwer AddThis. W tym celu wykorzystywane są cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie przez pamięć podręczną przeglądarki internetowej odwiedzającego stronę. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. AddThis LLC tworzy na podstawie tych danych anonimowe profile użytkowników. Służą one jeszcze lepszemu dostosowaniu ofert internetowych do poszczególnych potrzeb.
Więcej informacji na temat uzyskiwania i przetwarzania przez AddThis LLC przekazywanych danych mogą Państwo znaleźć na stronie: www.addthis.com/privacy/privacy-policy.
W każdym czasie mogą Państwo, ze skutkiem na przyszłość, sprzeciwić się pozyskiwaniu i przechowywaniu przez AddThis LLC danych zamieszczając w tym celu na stronie internetowej www.addthis.com tzw. „Opt-Out-Cookie“http://www.addthis.com/privacy/opt-out Mają Państwo również możliwość zapobiec pobieraniu wtyczki Addthis poprzez instalację odpowiedniego dodatku w Państwa przeglądarce.
 

Użycie wtyczki Twitter

Na tych stronach internetowych załączone są funkcje serwisu Twitter. Twitter jest portalem społecznościowym firmy Twitter Inc.,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, (USA). Wykorzystujemy wtyczki Twitter. Otwierając stronę zawierającą taką wtyczkę , dochodzi do wymiany danych ze znajdującym się w USA serwerem Twittera.
Także w przypadku interakcji , które są możliwe z różnymi wtyczkami Twitter, są gromadzone i przekazywane Twitterowi odpowiednie dane o Państwu i tam zapisywane. Ponadto jeśli są Państwo użytkownikiem Twitter i są Państwo w czasie korzystania z wtyczki zalogowani jako użytkownik w Twitterze, zgromadzone informacje o odwiedzinach stronach zostaną powiązane z Państwa kontem Twitter i zostaną ujawnione innym użytkownikom.
Jeśli nie chcą Państwo, aby Twitter kojarzył i łączył informacje z danymi Państwa konta Twitter, muszą Państwo przed odwiedzeniem naszej strony wylogować się z Twittera. Dalsze informacje na temat uzyskiwania i korzystania z danych przez Twitter znajdą Państwo na stronie: https://twitter.com/privacy.
 

Użycie przycisku XING Share

Na tej stronie internetowej zamieszczony jest „XING Share-Button“. Otwierając tą stronę internetową nawiązane zostaje za pośrednictwem Państwa przeglądarki krótkoterminowo połączenie z serwerami XING AG („XING“), za pośrednictwem których udostępniane są funkcje „XING Share-Button“ (między innymi obliczenie / wyświetlanie wartości licznika). W przypadku otworzenia przez Państwa tej strony, XING nie zapisuje żadnych danych osobowych. XING nie zapisuje między innymi adresu IP. Nie jest również dokonywana analiza Państwa zachowań jako użytkownika przy wykorzystaniu cookies w powiązaniu z „XING Share-Button“. Każdorazowo aktualne informacje odnośnie ochrony danych odnośnie „XING Share-Button“ i uzupełniające informacje mogą Państwo znaleźć na stronie:
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
 

Użycie wtyczki Pinterest

Na tych stronach internetowych są wykorzystywane wtyczki portalu społecznościowego Pinterest, który prowadzony jest przez Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest").
Różne logo, które zawierają wtyczkę (np. przycisk „Pin- it” lub przycisk „P”, mogą Państwo obejrzeć pod poniższym linkiem: http://business.pinterest.com/pin-it-button/ Wywołując stronę oznaczoną taką wtyczką zostanie nawiązane połączenie z serwerami Pinterest i poprzez zgłoszenie do Państwa przeglądarki, wtyczka wyświetli się na stronie internetowej. Zarówno Państwa adres IP jak również informacja o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili, zostają przekazane na serwery Pinterest w USA. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy są Państwo zarejestrowani lub też zalogowani do Pinterest. Także w przypadku niezarejestrowanych lub też niezalogowanych użytkowników dochodzi do przekazania danych. Ponadto jeśli są Państwo użytkownikiem Pinterest i są Państwo w czasie korzystania z wtyczki zalogowani jako użytkownik w Pinterest, zgromadzone informacje o odwiedzanych stronach zostaną powiązane z Państwa kontem Pinterest i zostaną ujawnione innym użytkownikom. Także w przypadku interakcji możliwej w przypadku różnych wtyczek Pinterest są gromadzone i przekazywane Pinterest odpowiednie informacje o Państwu i tam przechowywane.
Jeśli nie chcą Państwo, aby Pinterest kojarzył i łączył informacje z danymi Państwa konta Pinterest muszą Państwo przed odwiedzeniem naszej strony wylogować się z Pinterest. Dalsze informacje na temat uzyskiwania i korzystania z danych przez Pinterest znajdą Państwo na stronie https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
Informacja, korekta, blokowanie i usuwanie danych
Mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o Państwa zapisanych danych, jak również prawo do korekty, usunięcia lub zablokowania danych. W tych przypadkach prosimy o kontak z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w impressum.
ostatnia aktualizacja: 03.12.2015
Anuluj

Language Redirect

Would you like to be redirected to the another web site?