Bambusowa miotełka

Stare japońska sztuka rzemieślnicza

  • proste użycie
  • proste czyszczenie
Brak w magazynie
SKU
BB-250
14,96 €

Zawartość: 0

zawiera podatek VAT plus koszt wysyłki

available again shortly
Herbaty matcha i moringa są od wieków ulubionym napojem herbacianym wśród japońskich herbat ceremonialnych. Stałym elementem tego rytuału jest mieszanie herbaty za pomocą bambusowej miotełki, zwanej także chasen. Filigranowe szczecinki miotełki zapewniają delikatną pianę, która wyróżnia herbatę matcha. Bambusowa miotełka to małe dzieło sztuki rzemieślniczej.

Dr. Goerg seal of quality

Więcej informacji
Lieferzeit 0
Wielowiekowa, japoñska sztuka rzemieœlnicza Miote³ka jest produkowana z jednego elementu bambusa, z którego wycina i formuje siê rêcznie szczecinki. To japoñskie, tradycyjne rzemios³o jest wykonywane wy³¹cznie przez specjalnie w tym zakresie wyszkolonych rzemieœlników, którzy przekazuj¹ wiedzê miêdzy sob¹. Maszynowe wykonanie takiej miote³ki nie jest mo¿liwe.

Dr. Goerg seal of quality

Jak przygotowaæ szczególnie smaczny napój herbaciany? Przygotowanie: W zale¿noœci od smaku nasypaæ do fili¿anki 1-2 ³y¿eczki sproszkowanej herbaty matcha lub moringa. Zalaæ gor¹c¹, miêkk¹ wod¹ o temperaturze 80°C i spieniæ przy pomocy bambusowej miote³ki. Im wiêksza i gêstsza piana, tym lepszy smak napoju. Wskazówki dotycz¹ce pielêgnacji: Po zamieszaniu op³ukaæ bambusow¹ miote³kê pod ciep³¹ wod¹ i w miarê mo¿liwoœci pozostawiæ do wyschniêcia na specjalnym uchwycie do miote³ki.

Dr. Goerg seal of quality

Dr. Goerg seal of quality

Anuluj

Language Redirect

Would you like to be redirected to the another web site?